Integritetspolicy med Cookie Policy

Här kan du läsa mer om hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats. Du hittar också information om dina rättigheter och våra åtaganden mot dig som besöker oss på vår webbplats. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Johanna Haag på Find The Yards AB, Högmoravägen 28, 138 36, Älta, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

 

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella kurser eller tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation och betalningsinformation.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Några exempel på när vi kan behöva dina personuppgifter:

  • När du använder vissa av våra e-tjänster eller anmäler dig till våra kurser.
  • När du fyller i vissa formulär på vår webbplats.
  • När du prenumererar på nyhetsbrev från oss.
  • När du kommunicerar med oss via e-post.

 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Mer om cookies och hur vi hanterar dina personuppgifter.